Checkpoint: Dunajská Lužná

Dunajská Lužná

Dunajská Lužná je rozľahlá obec, ktorá v roku 1974 vznikla zlúčením obcí – Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská. V miestnej časti Nové Košariská je  stála archeologická expozícia, ktorú tvorí skupina mohýl patriaca k najvýznamnejší náleziskám zo staršej doby železnej a žiarové hroby s unikátnymi nálezmi. Pozdĺž koryta Dunaja vzdialeného od obce 3 až 4 km sa smerom ku Kalinkovu tiahne Horno-žitno-ostrovná protipovodňová hrádza, ktorá je technickou pamiatkou. Budovalo ju niekoľko generácií už od polovice 19. storočia. Po tom, čo sa do prevádzky spustilo Vodné dielo Gabčíkovo (v roku 1992) sa táto hrádza stala nefunkčnou a jej „úlohu“ prebrala ľavostranná hrádza Hrušovskej zdrže. V blízkosti obce sú umelé vodné plochy Nové Košariská, ktoré vznikli pri ťažbe štrkopieskov a dnes sú obľúbenou rekreačnou zónou Bratislavčanov. Využívajú sa aj na rybolov.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.