Checkpoint: Malacky

Malacky

GRATULUJEME bežcom, ktorí práve pokorili Virtuálnu Výzvu Midi a cyklistom, ktorí  v Malackám dali  Virtuálnu cyklo Výzvy Mini.

Prišli sme do mesta Malacky, ktorého názov pochádza zo zdrobneného názvu potoka Malica –      Malicka. Mesto bolo v minulosti vo vlastníctve viacerých šľachtických rodov. Najdlhšie, až 300          rokov ich vlastnili Pálffyovci. V 19. storočí sa v meste rýchlo vyvíjal priemysel, sústredený do  menších prevádzok.

Z tunajších architektonických pamiatok je hodnotný pôvodne renesančný Pálffyovský kaštieľ              obklopený anglickým park. Ďalšou zo zaujímavostí je františkánsky kostol zasvätený               Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie z roku 1653. Pod kostolom sú rozsiahle krypty, v ktorých našlo  odpočinok takmer 200 mŕtvych. Išlo o vyvolených – františkánskych mníchov a významných   mešťanov. Časom však krypty začali chátrať a dokonca boli vyrabované. Vďaka ich rekonštrukcii z roku 2002 dnes slúžia ako výstavná expozícia.

Zaujímavý je aj tunajší Františkánsky kláštor. Mal vlastné gymnázium, ktoré tu pôsobilo ešte v prvej polovici 20. storočia a patrilo medzi najvýznamnejšie  v Československu. Rovnako ako  chrám, aj kláštor  je zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie.

Spolu s kláštorom bola postavená  Kaplnka Svätých schodov. Ide o dve schodiská  oddelené  stenou a zároveň prepojené hornou plošinou. Vďaka tejto plošine sa dá prechádzať z jedného schodiska na druhé.  Na plošine sa nachádzajú dva oltáre.

Popri kresťanských sakrálnych pamiatok je v meste aj exoticky pôsobiac,  prekrásna dvojvežová             synagóga.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.