Senica-Šajdíkové Humence-Bulkovec1-Bulkovec2-Kopec Márie Magdalény-Bílkové Humence-Záhorie-Hlbocká priehrada-Hlboké-Senica