Senica-Buková-Čierna skala-Starý plášť-Klokoč-Jelenia hora-Kršlebica-Záhorie-Senica