Časovka Tatry – Výsledky

Súčasťou Virtuálnej Výzvy Tatry bola dobrovoľná súťažná etapa – ČASOVKA – v predpísanej dĺžke 5 km – bežci alebo 43 km – bajkeri, na ľubovoľnom teréne, kedykoľvek od 15.9. 2021 do 31.10. 2021.