Pomáhame

Hýb sa s nami za dobrú vec

Vo všetkých našich projektoch sa snažíme o verejnoprospešný presah. V sérii Virtuálnych Run & Bike Výziev Spoznaj Slovensko účastníkov motivujeme nielen k zdravému životnému štýlu, ale i k podpore zdravia našej krajiny – jej „zelených pľúc“.  V tejto súvislosti nás zaujala  iniciatíva Milión stromov pre Slovensko. Jej cieľom obnova lesov v spolupráci s verejnosťou.  Partnermi iniciatívy sú LESY SR, š.p., OZ Moje Slovensko, a PEFC Slovensko. 

Aj my spolu s vami chceme podporiť tento cieľ. Každý účastník, v každej Výzve sa počíta a v štartovnom prispieva k výsadbe nových stromov na Slovensku.   V roku 2021 sme spolu s naším partnerom, prepravnou spoločnosťou  NAD-RESS Senica na tento účel odviedli sumu  300 Eur. Možno za ňu zabezpečiť výsadbu cca 500 stromov vrátane ceny sadeníc a práce na to potrebnej. Naše stromy porastú na západnom Slovensku a postará sa o to Odštepný závod Lesov SR v Smoleniciach. 

Veríme, že tento rok vybeháme a vybajkujeme ďalšie stovky stromov. Opäť nám pri tom bude pomáhať náš partner NAD-RESS Senica.

https://www.lesy.sk/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/odstartoval-projekt-milion-stromov-slovensko.html

https://www.facebook.com/groups/210154576868272/

* V 1. ročníku ( 2020) Digital Run & Bike podporil  iniciatívu Kto Pomôže Slovensku a OZ , ktorá vznikla v čase pandémie a OZ Dobrý anjel.

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.