Pomáhame

Hýb sa za dobrú vec

Na jar 2020 sme spoločne bežali za  iniciatívu Kto Pomôže Slovensku, ktorá vznikla ako platforma na pomoc zdravotníkom a sociálnym službám v čase pandémie. Na jeseň sme športovali za rodiny, ktoré sa pre ťažké ochorenie ocitli vo finančnej núdzi a spolu s Dobrým anjelom sme ich podporili morálne i finančne.

Tento rok chceme prispieť k zelenšiemu Slovensku. Cesta ním bude virtuálna, ale stromy, ktoré pomôžeme vysadiť,  budú reálne.  Za každého nášho bežca či bajkera darujeme päť sadeníc stromov. Po skončení celej série nasmerujeme náš spoločný sponzorský dar do tej časti Slovenska, z ktorej príde najviac účastníkov.

Ak prevážia západoslováci, naše stromy budú rásť v Podunajsku. Ak bude najviac zaregistrovaných zo stredného Slovenska,  sadiť sa bude na Liptove. Ak príde najviac východniarov, podporíme zalesňovanie na Spiši. Tak priveď aj kamarátov, aby stromy rástli tam, kde ty chceš. Ako sa situácia vyvíja, budeš môcť sledovať online v zákazníckej zóne.