Propozície

Spoznaj Slovensko

Séria nesúťažných bežeckých a cyklo Výziev virtuálne situovaných do slovenských regiónov Liptov, Podunajsko, Spiš, Vysoké Tatry.

Cieľom Virtuálnych Výziev je MOTIVÁCIA k pravidelnému pohybu.

Svoje výkony účastník fyzicky absolvuje kedykoľvek a kdekoľvek a záznam o nich nahráva do svojho účastníckeho profilu (účtu) na stránke www.digitalrunandbike.com.  Absolvované trasy sa automaticky sčítavajú a účastník virtuálne postupuje po ceste daným regiónom. Odhaľuje virtuálne check pointy (míľniky) s miestnymi zaujímavosťami a postupne kompletizuje svoju výzvu.   

Kedykoľvek

Beh / Chôdza – povolený je aj bežecký pás, dôkazom o výkone môže byť aj fotka displeja bežeckého pásu s dĺžkou absolvovanej trasy a časom

Bicykel (nezáleží, či cestný alebo horský) – povolený je aj rotoped, dôkazom o výkone môže byť aj fotka displeja rotopedu s dĺžkou absolvovanej trasy a časom

Trasu je možné zdolávať ako bežec, príp. chodec alebo na bicykli. Beh a bicykel sú dve samostatné disciplíny (dva samostatné produkty) a ich kombinácia pri zdolávaní jednej trasy nie je povolená. Finišérska medaila pre bežcov i cyklistov je rovnaká. Organizátor náhodne kontroluje korektnosť údajov doručených účastníkmi a vyhradzuje si právo nekorektne zaznamenané trasy vymazať. 

Muži

Ženy

V ponuke sú 3 dĺžky Virtuálnych trás pre bežcov a cyklistov: Mini/Midi/Maxi.
Špecifikované sú v popise Virtuálnych Výziev Liptov, Dunaj, Spiš, Tatry.

Registrácia na stránke  www.digitalrunandbike.com je spojená s úhradou štartovného.

V Registrácii účastník označí svoj výber Virtuálnej Výzvy (Mini, Midi alebo Maxi) a odsúhlasí použitie osobných údajov. Po úhrade štartovného dostane mail s prístupovými údajmi do Zákazníckej zóny, v ktorej si vytvorí svoj profil (účet). V ňom si sám manažuje svoje trasy a sleduje dosiahnuté check pointy (míľniky).

Výkony je potrebné nahrať  do 24 hodín od ich absolvovania.  Použiť možno výstup z ľubovoľnej aplikácie, ktorý obsahuje dátum, dĺžku, čas a mapu absolvovanej trasy.
Súčasne účastník každý výkon/absolvovanú trasu zaznamená do tabuľky vo svojom účte. Dĺžka celkovej absolvovanej trasy sa kompletizuje automaticky. S pribúdajúcou trasou sa „odomykajú“ check pointy (míľniky). Je záležitosťou športovej cti účastníkov, aby svoje výkony vpisovali do tabuľky v súlade s realitou. Korektnosť záznamov kontroluje organizátor náhodne. V prípade zistenia nezrovnalostí si vyhradzuje právo nekorektné záznamy vymazať.

Po zdolaní Výzvy účastník zaklikne vo svojom účte pole Výzva zdolaná a bude mu zaslaná medaila.

12 Euro / os./ 1 Virtuálna Výzva
pri zakúpení 3 a viac Výziev zľava 15% na celý nákup

Uhradené štartovné sa nevracia. 

Štartovné zahŕňa:

  • Unikátnu kovovú medailu s motívom Virtuálnej výzvy 
  • Vstup do zákazníckej zóny umožňujúcej nahrávanie absolvovaných trás, získavanie informácií na check pointoch (míľnikoch)
  • Finišérske Foto (certifikát o zdolaní Výzvy) s menom
  • Príspevok na verejno – prospešný projekt Milión stromov pre Slovensko  

Medaile sa účastníkom zašlú po zdolaní vybranej Virtuálnej Výzvy.

Poštovné a balné na celom území SR je v cene štartovného.

Pri zasielaní medailí a výhier do iných krajín EU si organizátor účtuje paušálny doplatok plus  1 Euro

Pri zasielaní medailí a výhier do mimo krajín EU sa poštovné stanoví v súlade s reálnymi sadzbami Slovenskej pošty. 

V prípade vrátenia zásielky z dôvodu zadania chybnej adresy účastníkom alebo pre jej nevyzdvihnutie si organizátor bude účtovať opätovné poštovné v plnej výške.

Ponúkne organizátor v roku 2022. Budú prebiehať v stanovených termínoch a ich súčasťou bude TOMBOLA a online rebríček TOP 10 bežcov a cyklistov, ktorí sú na trase v reálnom čase najďalej.