Propozície

Spoznaj Slovensko

Séria nesúťažných športových podujatí virtuálne prebiehajúcich v  slovenských regiónoch . Postupne s absolvovanou trasou sa účastníkom na virtuálnej trase odkrývajú check pointy so zaujímavými  informáciami.  

Kompletizácia trasy a dosahovanie check pointov prebieha automaticky v profile účastníka v zákazníckej zóne na internetovej stránke digitalrunandbike.com

LIPTOV: 1.4.-15.5.2021     

DUNAJ: 16.5.-31.6.2021

SPIŠ: 1.7.-31.8.2021

TATRY: 15.9-15.11.2021

Beh / Chôdza

Bicykel (nezáleží, či cestný alebo horský)

Trasu môžeš zdolávať ako bežec alebo na bicykli. Beh a bicykel sú dve samostatné disciplíny (dva samostatné produkty) a ich kombinácia pri zdolávaní jednej trasy jedného podujatia nie je povolená. Finišerská medaila pre bežcov i cyklistov je rovnaká. Organizátor náhodne kontroluje korektnosť údajov doručených účastníkmi a vyhradzuje si právo nekorektne zaznamenané trasy vymazať. 

 

Časovka

Súčasťou Virtuálnej Výzvy TATRY je dobrovoľná súťažná etapa – Časovka – osobitná pre bežcov a osobitná pre cyklistov. Na Časovku sa musíš prihlásiť v registrácii na Virtuálnu Výzvu Tatry.

Časovka pre cyklistov  je dlhá 43 km. Virtuálne vedie po trase z Podbanského cez Tichú dolinu a späť, ďalej na Popradské Pleso a  Štrbské Pleso – kde je cieľ súťažnej etapy pre cyklistov.

Časovka pre bežcov je dlhá 5 km. Virtuálne vedie z Popradského Plesa na  Štrbské Pleso.

Časovku fyzicky absolvuješ kdekoľvek,  v  akomkoľvek teréne a vcelku (v tomto prípade nie na etapy), v termíne od 15.9. do 31.10.2021. Záznam o  výkone – z ľubovoľnej športovej aplikácie – pošli spolu so svojím menom na mail office@elcop.sk do 31.10.2021, v tomto prípade neplatí,  že ho musíš poslať do  24 hodín od výkonu.

Záznam musí obsahovať  dĺžku trasy, jej mapu a dosiahnutý čas. Akceptuje sa iba jeden záznam. .

Účastníci, ktorí absolvujú kratšiu trať, ako je stanovená, budú z časovky diskvalifikovaní.

VÝSLEDKY oboch časoviek v kategórii Muži a Ženy zverejníme po ukončení Virtuálnej Výzvy Tatry. Víťazi umiestnení na prvých troch miestach získavajú virtuálny diplom s motívom virtuálneho umiestnenia časovky.

 

Muži

Ženy

Dĺžky trás sú iba odporúčané a mali by byť motiváciou ako posúvať svoje hranice. Každý účastník sa rozhodne sám, akým tempom a až kam sa dostane a tiež koľko check    pointov dosiahne. Dĺžku trás špecifikujeme v profile jednotlivých podujatí.

  • Bežci:                    Mini – cca 40 km      Midi – cca 80 km      Maxi – cca 130 km
  • Cyklisti:                 Mini – cca 130 km      Maxi – cca 260 km

Účastník nahrá výkon do svojho účastníckeho profilu v zákazníckej zóne stránky digitalrunandbike.com do 24 hod. od absolvovaného výkonu. Použiť môže výstup z ľubovoľnej aplikácie, ktorý obsahuje dátum, dĺžku, čas a mapu absolvovanej trasy.
Výkony je možné nahrávať od dátumu štartu podujatia až do dátumu jeho ukončenia. Súčasne účastník každý výkon/absolvovanú trasu zaznamená do tabuľky vo svojom profile. Dĺžka celkovej absolvovanej trasy na podujatí sa kompletizuje automaticky. Je záležitosťou športovej cti každého účastníka, aby svoje výkony vpisoval do tabuľky v súlade s realitou. Korektnosť záznamov kontroluje organizátor námatkovo. V prípade zistenia nezrovnalostí si vyhradzuje právo nekorektné záznamy vymazať.

Do zákazníckej  zóny sa vstupuje prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré účastník získa po úhrade štartovného. V zákazníckej zóne si vytvorí svoj profil, v ktorom si sám manažuje svoje trasy a sleduje dosiahnuté check pointy. Na nich môže absolvovať aj virtuálnu prechádzku cez Google Earth.

14 € / os./ 1 podujatie

Uhradené štartovné sa nevracia. V prípade ak sa podujatie neuskutoční, vráti organizátor štartovné v plnom rozsahu.

Štartovné zahŕňa:

  • Unitkátnu kovovú medailu s motívom podujatia 
  • Vstup do zákazníckej zóny umožňujúcej nahrávanie absolvovaných trás, získavanie informácií na check pointoch, online štatistiku TOP10 bežcov a cyklistov
  • Účasť v tombole po každom z podujatí 
  • Príspevok na dobročinnú iniciatívu projektu – podporu zalesnenia Slovenska 

Medaile sa účastníkom zašlú po zdolaní Virtuálnej Vázvy Maxi alebo po skončení podujatia.  Výhry v tombole sa zašlú po ukončení každého z podujatí. 

Poštovné a balné na celom území SR je v cene štartovného.

Pri zasielaní medailí a výhier do iných krajín EU si organizátor účtuje paušálny doplatok plus 2 € / zásielka

Pri zasielaní medailí a výhier do mimo krajín EU sa poštovné stanoví v súlade s reálnymi sadzbami Slovenskej pošty. 

V prípade vrátenia zásielky z dôvodu zadania chybnej adresy účastníkom alebo pre jej nevyzdvihnutie si organizátor bude účtovať opätovné poštovné v plnej výške.

Každý účastník sa dostáva do žrebovania tomboly. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení každého podujatia. Výhercovia budú informovaní na sociálnych sieťach Digital Run&Bike a mailom.