Propozície

Spoznaj Slovensko

Séria troch nesúťažných športových podujatí virtuálne prebiehajúcich v troch slovenských regiónoch na strednom, západnom a východnom Slovensku: Liptov / Dunaj / Spiš. Postupne s absolvovanou trasou sa odkrývajú zaujímavé informácie na check pointoch. 

Kompletizácia trasy a dosahovanie check pointov prebieha automaticky v profile účastníka v zákazníckej zóne na internetovej stránke digitalrunandbike.com

Každé z uvedených podujatí sa uskutočňuje samostatne, spoločne tvoria jednu sériu. Štart a ukončenie každého sú stanovené v rozmedzí cca 6 týždňov. Podujatia prebiehajú bezprostredne za sebou, nie súčasne.

LIPTOV: 1.4.-15.5.2021     

DUNAJ: 16.5.-31.6.2021

SPIŠ: 1.7.-15.8.2021

Beh / Chôdza

Bicykel (nezáleží, či cestný alebo horský)

Trasu môžeš zdolávať ako bežec alebo na bicykli. Beh a bicykel sú dve samostatné disciplíny (dva samostatné produkty) a ich kombinácia pri zdolávaní jednej trasy jedného podujatia nie je povolená. Ak chce účastník zdolať trasu oboma spôsobmi, musí si zakúpiť oba produkty. Mal by však vedieť, že cyklisti sa pohybujú po rovnakej trase ako bežci, takže kúzlo odkrývania check pointov sa pri opakovanom absolvovaní trasy stráca. Finišerská medaila pre bežcov i cyklistov je rovnaká. Organizátor náhodne kontroluje korektnosť údajov doručených účastníkmi a vyhradzuje si právo nekorektne zaznamenané trasy vymazať. 

Muži

Ženy

Dĺžky trás sú iba odporúčané a mali by byť motiváciou ako posúvať svoje hranice. Každý účastník sa rozhodne sám, akým tempom a až kam sa dostane a koľko check pointov dosiahne. Dĺžku trás špecifikujeme v profile jednotlivých podujatí.

  • Bežci:                    Mini – cca 40 km      Midi – cca 80 km      Maxi – cca 130 km
  • Cyklisti:                 Mini – cca 130 km      Maxi – cca 260 km

Účastník nahrá výkon do svojho účastníckeho profilu v zákazníckej zóne stránky digitalrunandbike.com do 24 hod. od absolvovaného výkonu. Použiť môže výstup z ľubovoľnej aplikácie, ktorý obsahuje dátum, dĺžku, čas a mapu absolvovanej trasy.
Výkony je možné nahrávať od dátumu štartu podujatia až do dátumu jeho ukončenia. Súčasne účastník každý výkon/absolvovanú trasu zaznamená do tabuľky vo svojom profile. Dĺžka celkovej absolvovanej trasy na podujatí sa kompletizuje automaticky. Je záležitosťou športovej cti každého účastníka, aby svoje výkony vpisoval do tabuľky v súlade s realitou. Korektnosť záznamov kontroluje organizátor námatkovo. V prípade zistenia nezrovnalostí si vyhradzuje právo nekorektné záznamy vymazať.

Do zákazníckej  zóny sa vstupuje prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré účastník získa po úhrade štartovného. V zákazníckej zóne si vytvorí svoj profil, v ktorom si sám manažuje svoje trasy a sleduje dosiahnuté check pointy. Na nich môže absolvovať aj virtuálnu prechádzku cez Google Earth.

14 € / os./ 1 podujatie

35,70 € / os. / séria troch podujatí

Zvýhodnená cena sa vzťahuje iba na jednorazovú úhradu celého balíka. 
Uhradené štartovné sa nevracia. V prípade ak sa podujatie neuskutoční, vráti organizátor štartovné v plnom rozsahu.

Štartovné zahŕňa:

  • Medailu s motívom podujatia / celú sériu (v závislosti od zakúpeného štartovného)
  • Vstup do zákazníckej zóny umožňujúcej nahrávanie absolvovaných trás, získavanie informácií na check pointoch, online štatistiku TOP10 bežcov a cyklistov.
  • Účasť v tombole po každom z podujatí a v tombole PLUS o ďalšie extra zaujímavé ceny pri absolvovaní celej série – 3 podujatia
  • Príspevok na dobročinnú iniciatívu projektu – výsadbu stromov v regióne Podunajsko, Liptov alebo Spiš. Prostriedky budú po ukončení série poukázané na výsadbu stromov v tej časti Slovenska, z ktorej príde najviac účastníkov. (západne/stredné/východné) 

Medaile a výhry v tombole sa účastníkom zašlú po ukončení každého z podujatí. 

Poštovné a balné na celom území SR je v cene štartovného.

Pri zasielaní medailí a výhier do iných krajín EU si organizátor účtuje paušálny doplatok plus 2 € / zásielka

Pri zasielaní medailí a výhier do mimo krajín EU sa poštovné stanoví v súlade s reálnymi sadzbami Slovenskej pošty. 

V prípade vrátenia zásielky z dôvodu zadania chybnej adresy účastníkom alebo pre jej nevyzdvihnutie si organizátor bude účtovať opätovné poštovné v plnej výške.

Každý účastník sa dostáva do žrebovania tomboly. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení každého podujatia. Výhercovia budú informovaní na sociálnych sieťach Digital Run&Bike a mailom.

Účastníci, ktorí absolvujú sériu všetkých troch podujatí postupujú do  Tomboly PLUS o ďalšie hodnotné ceny.