Checkpoint: Baka

Baka

Baka je tiež na brehu vodného diela Gabčíkovo. V jej katastri sa nachádza národná prírodná rezervácia Ostrov orliaka morského. Je to jeden z posledných zvyškov prirodzených, pravidelne zaplavovaných dunajských lužných lesov. Ostrov je chránený ako biotop vzácnych a existenčne ohrozených druhov rastlín a živočíchov. V blízkosti Baky bolo v minulosti viacero vodných mlynov. V roku 1881 ich tam bolo 28, začiatkom 20. stor. 3, z ktorých sa dodnes nezachoval ani jeden. Vodné mlyny, ktoré sa zachovali v iných oblastiach Podunajska sú dnes technickými pamiatkami. Spočiatku to boli tzv. lodné mlyny, resp. plávajúce mlyny, ktoré sa nachádzali v mlynských prístavoch. Časom však začali blokovať lodnú dopravu a koncom 18.storočia došlo k ich zákazu. Vtedy sa začali prebudovávať na kolové mlyny. Množstvo takýchto mlynov bolo vybudovaných na Malom Dunaji. V súčasnosti sú zachované 4 kolové mlyny a jeden lodný, ktoré sa nachádzajú v Jelke, Tomašíkove, Dunajskom Klátove, Kolárove a Jahodnej.  Tieto sú však od hlavného toku Dunaja vzdialenejšie a nenachádzajú sa na našej virtuálnej trase.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.