Checkpoint: Banská Štiavnica – cieľ MAXI bajk

Banská Štiavnica – cieľ MAXI bajk

GRATULUJEME bajkerom, ktorí v Banskej Štiavnici zdolali Virtuálnu Výzvu Hont Maxi. Ak máš chuť, pokračuj. Počítadlá virtuálnych trás na Honte sú otvorené do 16.11.2023.

Potom sa Hont presúva medzi archívne Výzvy.

Športu zdar!

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.