Checkpoint: Červený Kameň

Červený Kameň

Podľa Národného portálu cestovného ruchu Slovenska – Slovakia Travel –  je hrad Červený Kameň najkrajším hradom v Malých Karpatoch a jedným z najzachovanejších na Slovensku. V 16. storočí bol prestavaný na mohutnú pevnosť, ktorá patrila k vrcholom vtedajšej vojensko-obrannej stratégie.

Hoci na mieste pôvodného kráľovského hradu z 13. storočia postavili v prvej polovici 16. storočia mohutnú pevnosť Fuggerovci, jeho história sa od roku 1583 do druhej svetovej vojny spája s Pálffyovcami. Tento významný uhorský rod ho postupne prebudoval na reprezentačné sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérov.

Pálffyovci obývali hrad až do roku 1945. Slávne časy hradu a výjavy z jeho bohatej histórie možno obdivovať počas šermiarskych festivaloch a predstavení sokoliarov. Neobyčajná atmosféra sa dá zažiť aj počas letných nočných prehliadok. K obľúbeným podujatiam na hrade patrí tiež Burza alebo starožitností, ktorý sa koná viac krát do roka, od mája do októbra.

V hrade sa v súčasnosti nachádza múzeum, prezentujúce historické bývanie šľachty.

Na vinárske tradície Malokarpatského regiónu reflektuje hradná vinotéka a nájdeš tu aj reštauráciu a aj kaviareň.

K hradu sa na pešo dostaneš z Častá alebo Píla, prístup priamo k nemu je aj autom.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.