Checkpoint: Devin

Devin

VIRTUÁLNE ŠTARTUJEME na Devíne, pod zrúcaninami hradu, ktorý bol svedkom mnohých historických udalostí. Okolie hradnej skaly bolo osídlené už v praveku. V poslednom storočí pred Kristom tu existovala významná keltská osada a v 4. storočí n.l. tadiaľto viedla hranica Rímskej ríše na Dunaji. V období Veľkomoravskej ríše bolo na území neskoršieho hradu slovanské hradisko, ktoré zažilo najväčší rozmach  za vlády kniežaťa Rastislava. Po rozpade Veľkej Moravy v roku 907 pevnosť chátrala a jej nová historická etapa sa začala na prelome 12. a 13. storočia. Do tohto obdobia sa datujú počiatky vzniku panského gotického sídla, ktoré sa postupne rozrastalo. V 18. storočí sa hrad prestal užívať a jeho skazu dokonali Napoleonské vojská, ktoré ho v roku 1809 dobyli a neskôr vyhodili do vzduchu, takže z neho zostali iba ruiny. Symbolickú úlohu zohral Devínsky hrad aj v hnutí za slovenské národné obrodenie.  V roku 1836 tu  študenti okolo Ľudovíta Štúra na pamätnej vychádzke prijali program pozdvihnutia slovenského národa.

Pod Devínom tradične štartuje Národný beh Devín – Bratislava, ktorý si tento rok pripomína svoju storočnicu.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.