Checkpoint: Gabčíkovo – vodné dielo

Gabčíkovo – vodné dielo

Dorazil si k Vodnému dielu Gabčíkovo a v pätách či kolesách máš už 80 km.

Ak si BEŽEC či PRECHÁDZKAR dal si VÝZVU MIDI.

AK SI BAJKER, máš za sebou VÝZVU MINI.

Veríme, že ideš ďalej a užiješ si to. Teraz si daj malú pauzu a zoznám sa s Vodným dielom, ktoré bolo od svojho počiatku sprevádzané kontroverznými názormi rozdeľujúcimi vodohospodárov a ochranárov prírody. Prví argumentovali jeho benefitmi v oblasti regulácie toku Dunaja, čo malo zabrániť najmä  častým a masívnym povodniam. Druhí poukazovali na devastačný vplyv výstavby na životné prostredie. Hlavným dôvodom vybudovania vodného diela bola však nielen ochrana pred povodňami, ale aj zlepšenie plavebných podmienok medzi Bratislavou a Budapešťou a výroba elektrickej energie. Vodné dielo pôvodne spoločne projektovalo a stavalo Česko-Slovenskom a Maďarsko. Stavebné práce na sústave Gabčíkovo – Nagymaros  sa začali v roku 1978 a v roku 1989, keď už bolo vodné dielo na slovenskom území takmer dokončené, sa maďarská strana rozhodla od projektu odstúpiť a  pozastavila aj začaté práce na vodnom diele Nagymaros. Vodné dielo Gabčíkovo je svojím významom a rozlohou najväčším vodným dielom na Slovensku. Stabilizuje koryto Dunaja, vytvára podmienky na ochranu jeho vnútrozemskej delty, poskytuje ochranu priľahlého územia pred povodňami, vytvára podmienky na zásobovanie ramenných sústav vodou na ľavom (slovenskom) a pravom (maďarskom) brehu Dunaja. Umožňuje tiež plynulú celoročnú plavbu aj za nízkych vodných stavov a slúži na výrobu elektrickej energie.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.