Checkpoint: Giraltovce

Giraltovce

Sme v údolí rieky Topľa, v okresnom meste Giraltovce. Pri hľadaní informácií o ňom sme narazili na zaujímavú štatistiku (jej dôveryhodnosť sme neskúmali), ktorá hovorí, že každý približne jedenásty Giraltovčan bol šľachtického pôvodu. Možno preto sa tu dobre darilo podnikaniu. Z podnetu šarišskej šľachty bola v Giraltovciach v 18. storočí postavená tehelňa a v miestnej manufaktúre sa začala vyrábať umelecká keramika – fajansa. K ďalším dôležitým podnikom v nasledujúcich rokoch patrila papiereň, pivovar a pálenica.  O hospodárskom rozmachu svedčí tiež vznik Giraltovskej banky v roku 1909.

V období druhej svetovej vojny mala v mestečku svoje sídlo 1. divízia slovenskej armády, ktorá tu zotrvala až do vypuknutia Povstania. V neďalekých horách zasa pôsobili partizáni známi ako Čapajevovci.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.