Checkpoint: Holíč

Holíč

V Holíči, ktorý je vstupnou bránou z Česka na Slovensko si už dal Mini Virtuálu bežeckú Výzvu na Záhorí.. Dominantou mesta je Holíčsky zámok, ktorý vznikol ako uhorská hraničná pevnosť.  Datuje sa, že už v 11. storočí na tomto území stál drevený vodný hrad. Neskôr pôvodne renesančná protiturecká pevnosť bola prestavaná na trojkrídlový barokový zámok slúžiaci ako reprezentačné letné sídlo cisárskej rodiny Habsburgovcov.

V tom čase bol aj pevnostný areál zmenený na veľkolepý park. Okolo zámku sa po obvode vonkajšieho obranného systému rozprestierajú hospodárske budovy. V 14. storočí tu bol vybudovaný  podzemný systém hradných chodieb. Koncom 18. storočia mal zámok až takmer sto miestností. Z jeho  interiéru sú dnes využívané len priestory Mestského múzea a galérie, ktoré sú zrekonštruované a sprístupnené verejnosti. Zrekonštruovaná je zatiaľ iba jedna z hospodárskych budov tzv. depozit, kde vznikli krásne priestory Zámockej vinárne. Holíčsky zámok má štatút Národnej kultúrnej pamiatky.

Na zámku sa každoročne usporadúva Noc strašidiel, ktorá reflektuje na legendu o prekliatej hradnej panej, ktorá nevie nájsť pokoj duše a straší na zámku.

Súčasťou zámku je záhrada inšpirovaná partnerským lednicko-valtickým areálom.

Holíč bol aj významným centrom hospodárskeho života. Zachoval sa unikátny veterný mlyn z konca 19.storočia, je to jedna z mnohých technických pamiatok na Záhorí. Je v ňom stála expozícia Mestského múzea v Holíči. Verejnosti je sprístupnený počas Letnej turistickej sezóny so stálou expozíciou o mlynoch na Záhorí a rakúskej oblasti Weinviertel. Samostatnú kapitolu tvorí komplex technických pamiatok  Manufaktúra,

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.