Checkpoint: Ipeľské Predmostie

Ipeľské Predmostie

V Ipeľskej kotline je najjužnejším bodom našej virtuálnej trasy na Honte. Juhovýchod a juhozápad katastra obce obteká rieka Ipeľ, ktorá tvorí štátnu hranicu s Maďarskom. Cestný most, ktorého plánované odovzdanie do užívania je koncom roku 2023 spojí Ipeľské Predmostie s protiľahlou obcou Drégelypalánk na maďarskom území a rozšíri tak možnosti cyklistických výletov i za hranicu.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.