Checkpoint: Komárno

Komárno

GRATULUJEME! Si v Komárne – a zvládol si už 132 km.

Bežci svoju výzvu už dali, ale ak chceš behaj ďalej, naše počítadlá kilometrov sú otvorené až do 30.6.2021 . Dovtedy môžeš na náš  web zaznamenávať svoje výkony. Na finišérskej pohľadnici s menom, ktorú posielame po skončení podujatia, bude uvedená dĺžka tvojej reálne absolvovanej trasy. Satisfakciou pre najúspešnejších bude možnosť vstúpiť do stálej štatistiky REKORDOV našich podujatí.

V každom prípade, dorazil si do Komárna, mesta ležiaceho na maďarskej hranici, v ktorom je významný riečny prístav na Dunaji, v blízkosti miesta, kde sa doňho vlieva Váh. Komárno patrí medzi najstaršie osídlené územia na Slovensku. Pre svoju strategickú polohu – brod cez Dunaj – bolo v 7. až 9. storočí významným vojenským centrom Avarov. Niekdajší strategický význam Komárna dokumentuje systém bášt a opevnení ležiaci na protiľahlých brehoch riek Dunaj a Váh. Komárňanský pevnostný systém je zapísaný do Predbežného oznamu svetového dedičstva UNESCO.

Ďalšou turistickou atrakciou je Nádvorie Európy s viac ako štyrmi desiatkami budov postavenými v mierke 1 : 1, ktoré reprezentujú architektúru typickú pre takmer všetky európske štáty, napríklad budovy z Walesu, Vatikánu, Írska, Talianska, Transylvánie, Islandu či Grónska. Priestor je doplnený sochami patrónov Európy: Márie Terézie, Mateja Korvína, Panny Márie a iných.

Komárno má vyše storočnú lodiarsku tradíciu. Ponad bazén Komárňanských lodeníc a prístav vedie sklápací most spájajúci mesto s Alžbetiným ostrovom. Je to jediný sklápací most na území Slovenska. V okolí sa nachádzajú národná prírodná rezervácia Apálsky ostrov a prírodné rezervácie Komočín a Vrbina.

Na mŕtvom ramene Váhu je areál vodných športov s lodenicou. Pôsobí tu úspešný klub rýchlostnej kanoistiky, v ktorom športovo vyrástli olympijskí medailisti Michal a Richard Riszdorferovci, Erik Vlček, Juraj Tar a Juraj Bača.

V meste je i termálne kúpalisko, ktoré využíva dva premene s teplotou 37 °C. V Komárne sídli Podunajské múzeum, viacero galérií a Jókaiho divadlo, ktoré hrá v maďarskom jazyku.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.