Checkpoint: Krivá

Krivá

Obec Krivá má len vyše osemsto obyvateľov, no sídli tam jedna z najinovatívnejších firiem slovenského priemyslu. Vybudovali ju viacerí domáci podnikatelia na čele s miestnym technológom Jurajom Habovštiakom. Podnik MTS je so štyrmi stovkami pracovníkov najväčším dodávateľom automatických i robotických liniek pre priemysel nielen na Slovensku, ale vo svojej brandži patrí medzi popredné firmy aj celoeurópsky.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.