Checkpoint: Levoča

Levoča

Levoča je najbohatšou pamiatkovou pokladnicou Spiša. Historická časť mesta s viac ako 300 nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami spolu s umeleckými dielami  Majstra Pavla z Levoče, je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Hybnou silou rozvoja kráľovského mesta Levoča bol obchod, ktorý postupne nadobudol medzinárodný rozmer. Levočania obchodovali s Krakovom, ale aj s Benátkami. Neskôr sa mesto stalo jedným z hlavných centier renesancie a humanizmu v Uhorsku.

Mestská pamiatková rezervácia Levoča predstavuje ucelený súbor významných historických pamiatok ohraničený zachovanými mestskými hradbami. Ak sa sem vyberieš, navštív reštauráciu na vrchole hradieb, ktorá ti najmä pri večernom osvetlení poskytne mimoriadny zážitok.

Centrum mesta tvorí historické námestie s 50-timi meštiackymi domami v gotickom, renesančnom a ranno barokovom slohu. Patrí medzi ne aj dom Majstra Pavla (dnes múzeum), ktorý svoju umeleckú pečať zanechal najmä v interiéri rímsko-katolíckeho kostola sv. Jakuba. K jeho najznámejším dielam patrí tunajší neskorogotický drevený oltár, ktorý je s výškou 18,6 m najvyšším svojho druhu na svete. V majstrovej dielni ho zhotovili ho z lipového dreva v rokoch 1507 až 1517 a samotný umelec, údajne, dal svoju podobizeň jednej z dvanástich sôch apoštolov. S farským kostolom susedí budova bývalej levočskej radnice postavená po požiari v roku 1550. Patrí k vrcholným stavbám renesančnej architektúry na Slovensku. Historickou zaujímavosťou námestia je autentická klietka hanby zo 16. storočia, ktorá sa využívala na verejné pranierovanie.

Začiatkom júla sa v Levoči každoročne stáva miestom najväčšieho stretnutia pútnikov na Slovensku. Desaťtisíce veriacich vystupujú na Mariánsku horu nad mestom, aby spoločne vzdali vďaku Panne Márii na bohoslužbách v neogotickom Kostole Navštívenia Panny Márie.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.