Checkpoint: Podolínec

Podolínec

Mestská pamiatková rezervácia s historickým námestím, farský kostol so stredovekými maľbami, mestské hradby, piaristický kláštor s kostolom – to všetko je súčasťou nádhernej siluety mestečka Podolínec, ktoré je z historického hľadiska jedno z najkrajších v strednej Európe. Rád piaristov mu pripisoval taký veľký význam, že ho nazval Atény nad Popradom.

Dominantou mestskej pamiatkovej rezervácie je komplex Kostola Nanebovzatia Panny Márie a renesančnej zvonice. Podolínska zvonica patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam Slovenska a dostala sa i na slovenskú poštovú známku zo série „Krásy našej vlasti”.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.