Checkpoint: Rača

Rača

Vinárske tradície Rače siahajú až do čias rímskych légií. Vďaka silnej vinohradníckej a vinárskej tradícii, ale i pre blízkosť k hlavnému mestu, vyrástli v Rači v polovici minulého stočia na tie časy jedny z najmodernejších a najväčších  vinárskych závodov v Česko- Slovensku. Boli zásobované najmä z produkcie tamojších vinohradov.  Vína zo starej vinohradníckej obce sa však strácali v anonymite veľkovýrobnej produkcie, ktorou sa predávalo až 90 % vypestovaného hrozna. Originálne račianske víno sa dostalo do pohárov jeho milovníkov iba v niekoľkých, najmä bratislavských reštauráciách a viechach. Zlom vo výrobe nastal až v deväťdesiatych rokoch. V súčasnosti tradíciu račianskych vinohradníkov a vinárov s rešpektom rozvíja akciová spoločnosť Villa Víno Rača. Spoločnosť, ktorá vznikla v r. 2006.

Dnes je Rača veľkou mestskou časťou Bratislavy, v ktorej pôvodne vidiecky charakter ustúpil mestu. Tento trend sa začal už koncom 19. storočia, keď v Račišdorf, ako sa Rača pôvodne nazývala, spojili s Bratislavou vybudovaním parnej železnice. Najväčší rozmach zaznamenal Račišdorf paradoxne v čase hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch. Bolo to v dôsledku nedostatku bytov v Bratislave, odkiaľ sa sťahovali do mestečka robotníci. Po Petržalke a Prievoze bol Račišdorf jednou z najväčších obcí v kraji. Po druhej svetovej vojne Račišdorf premenovali na Raču a spolu s okolitými obcami ju pričlenili k Bratislave.

Napriek všetkému malé rodinné vinárstva sa z Rače nevytratil. Nájdeš tu množstvo viech, v ktorých môžeš ochutnávať, čo ti hrdlo ráči. Vinárstvo propaguje aj Račanský vinohradnícky chodník. Kto naň vykročí, spozná nielen to najlepšie vínko račianskych vinohradníkov, ale dozvie sa kadečo aj o viniciach, pivniciach, hrozne aj račianskych gazdoch.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.