Checkpoint: Smilno

Smilno

Už zmienené panstvo Makovica sa začalo vytvárať v 14. storočí v občine Smilno. Vyčlenilo sa z kráľovského domínia Šariš a rozvíjalo sa spolu s budovaním blízkeho hradného komplexu Zborov – Makovica, ktorý sme míňali v predošlom check pointe. Postupne sa  rozvinulo na jedno z najväčších a najvplyvnejších  panstiev nielen na Slovensku, ale v celom Rakúsko-Uhorsku. Podnietilo vznik mnohých severo šarišských osád a mestečiek. V 19. storočí sa stalo veľkostatkom a v roku 1898 ho od vtedajších majiteľov odkúpil štát.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.