Checkpoint: Spišká Belá

Spišká Belá

Aj Spišská Belá patrila k významným kráľovským mestám a bola súčasťou Spoločenstva 24 kráľovských miest.

V modernej histórii je mesto  známe ako rodisko J. M. Petzvala, zakladateľa modernej fotografie a autora optických patentov,  či miesto niekdajšej výroby spišskej borovičky a cigariet a neskôr aj cigár. V súčasnosti je vnímaná ako centrum zemiakarstva na Slovensku.

Návštevníkov mesta a okolia najviac priťahuje Belianska jaskyňa – najväčšia a zároveň jediná sprístupnená vysokohorská kvapľová jaskyňa v Tatranskom národnom parku.

Milovníkov umenia zaujme kaštieľ v Strážkach, kde je galéria so stálou expozíciou maliarskeho diela Ladislava Mednyánszkeho a portrétnej tvorby na Spiši.  Pamiatke na životné diela osobností, ktoré sú späté so Spišskou Belou, sú venované múzeum  matematika a fyzika J. M. Petzvala a Múzeum lekára Dr. Michala Greisigera.

Každoročne na jeseň je v Spišskej Belej Spišský zemiakarsky jarmo, na ktorom  sa stretávajú experti, pestovatelia a predovšetkým konzumenti zemiakov.

Zo Spišskej Belej je na skok do Vysokých Tatier, ktoré sú najväčším turistickým lákadlom.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.