Checkpoint: Stratená

Stratená

Aj Stratená je pôvodne banícka obec, v ktorej už v r. 1723 boli vybudované  vysoké pece. V obci je rímsko-katolícky kostol s plastikou z dielne Majstra Pavla z Levoče. Stratená je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie s výmerou 679 hektárov. Rezervácia chráni tiesňavové údolie rieky Hnilec s jaskyňami a podzemnými krasovými fenoménmi. Na území rezervácie sa nachádza Stratenský kaňon i Dobšinská ľadová jaskyňa.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.