Checkpoint: Zlatná na Ostrove

Zlatná na Ostrove

V Zlatnej na Ostrove sa už nezadržateľne blížiš do Komárna – cieľa  maxi trasy pre bežcov a midi trasy pre cyklistov. Južnú hranicu chotára obce tvorí Dunaj s dvoma ostrovmi – väčším Veľkolélskym a menším Zlatým ostrovom. Názov obce naznačuje, že sa tam kedysi získavalo zlato. Vody Dunaja vytvorili v týchto miestach meander, v ktorého náplavoch sa usádzalo zlato pochádzajúce z rudných žíl v Alpách. Mnohí tunajší obyvatelia sa živili ryžovaním zlata už od stredoveku až do prvej polovice 20. storočia. Po niekdajšej „zlatej“ sláve zostalo obci iba pomenovanie a niekoľko kúrií, ktoré svedčia o bohatom živote miestnej šľachty. Obyvateľstvo sa živilo i rybárstvom a prevádzkovaním vodných mlynov. V roku 1921 tu bol vybudovaný parný mlyn. Veľkolélsky ostrov s rozlohou 250 ha je jeden z posledných veľkých dunajských ostrovov na území Slovenska. Je súčasťou prírodnej rezervácie NATURA 2000, čo je označenie chránených území  európskeho významu.  Obec v minulosti postihli mnohé ničivé udalosti ako povodne či požiare.  Kuriozitou je pohroma z roku 1847, kedy tam zo Sedmohradska prileteli kobylky, ktoré všetko zničili, dokonca aj trstinové strechy mnohých domov.

Virtuálna prehliadka v Google Earth

Ďakujeme za prihlásenie do newslettera.

Ďakujeme za správu.