Po hrádzi z Vlčieho hrdla pod Lužný most, okolo Slovnaftu do Pidunajských Biskupíc a smer rameno Malého Dunaja a už bola tma a zima tak šup domiv na horúci čaj